Сервіс перевірки адміністративних правопорушень

у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі

Умови користування
Програмним забезпеченням Штрафи ПДР

 1. Ці Умови користування Програмним забезпеченням «Штрафи ПДР» (далі – Програмне забезпечення) є договором між будь-якою особою (далі − «Користувач»), який встановлює Програмне забезпечення, отримує до нього доступ або використовує його будь-яким іншим чином та ДЕРЖАВНОЮ УСТАНОВОЮ «ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ» (далі – ДУ ЦІТ МВС УКРАЇНИ), якому належать усі майнові права інтелектуальної власності на Програмне забезпечення і воно має виключне право дозволяти або забороняти використання Програмного забезпечення (далі – Договір).
 2. Програмне забезпечення призначене для сплати Користувачем коштів за адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху у відповідності до норм чинного в Україні законодавства.
 3. Під Програмним забезпеченням у цьому Договорі розуміється набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером (смартфоном чи іншим пристроєм, що призначений для таких цілей), які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату. Програмне забезпечення для цілей цього Договору представлене у вигляді мобільного додатку та Telegram-бота Штрафи ПДР.
 4. Безпосередня сплата коштів за адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху забезпечується платіжним сервісом фінансової компанії ТОВ «ФІНТЕКО», де скориставшись платіжною карткою, Користувач може здійснити відповідний платіж. Реквізити платіжних карт вводяться на сайті сервісу фінансової компанії ТОВ «ФІНТЕКО» у захищеному режимі і недоступні ДУ ЦІТ МВС УКРАЇНИ. Після переходу Користувачем на сторінку для введення реквізитів платіжної картки, відповідальність за надання послуг із переказу коштів несе фінансова компанія ТОВ «ФІНТЕКО», що здійснює свою діяльність на підставі ліцензії НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 22 від 22.11.2014. Правовідносини Користувача та фінансової компанії регулюються на підставі публічної оферти ТОВ «ФІНТЕКО». Служба технічної підтримки користувачів ТОВ «ФІНТЕКО»: електронна пошта: help@finteco.com.ua.
 5. Відповідно до цього Договору, ДУ ЦІТ МВС УКРАЇНИ надає Користувачу невиключне право на використання Програмного забезпечення (далі – Права), а саме: право використання одного примірника Програмного забезпечення за його функціональним призначенням, без права виготовлення копій, внесення змін (модифікацій) та виправлення помилок у Програмному забезпеченні, без права декомпілювати (за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України), або дизасемблювати Програмне забезпечення.
 6. Будь-яке порушення Користувачем умов цього Договору означає автоматичне і негайне припинення дії цього Договору і може тягти за собою кримінальну, адміністративну та/або цивільну відповідальність.
 7. За цим Договором Користувачу надаються Права для власного некомерційного використання.
 8. Територія використання Програмного забезпечення необмежена.
 9. Строк дії Прав розпочинається з моменту скачування (копіювання, встановлення) Програмного забезпечення на комп’ютер, мобільний телефон чи інший пристрій придатний для його зчитування, та є безстроковим.
 10. У відповідності із умовами цього Договору, ДУ ЦІТ МВС УКРАЇНИ передає Користувачу лише право на використання Програмного забезпечення, при цьому така передача не є передачею ні у володіння, ні у розпорядження, ні у власність.
 11. Користувач є власником даних, що створюються (накопичуються) за допомогою Програмного забезпечення.
 12. Користувач, на момент погодження цього Договору, як суб’єкт персональних даних, на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» надає свою згоду на включення його персональних даних до бази персональних даних ДУ ЦІТ МВС УКРАЇНИ. Метою обробки добровільно наданих Користувачем персональних даних є забезпечення реалізації сплати ним коштів за адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Для досягнення мети обробки до бази персональних даних Замовника, можуть бути включені наступні персональні дані Користувача: Номер та серія постанови, Регіон вчинення порушення, Прізвище Ім’я По-батькові, ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків), серія та номер паспорту, номер ID картки водія, серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ, державний номер ТЗ, адреса електронної пошти.
 13. Будь-які персональні дані, що передаються чи можуть передаватись згідно цього Договору, становитимуть конфіденційну інформацію, що не підлягає розголошенню/передачі у будь-якому вигляді, окрім випадків, прямо передбачених законодавством України та умовами цього Договору. Про всі випадки розголошення/передачі персональних даних згідно цього Договору, Сторони негайно інформують одна одну у письмовому вигляді.
 14. Програмне забезпечення може використовувати компоненти, розроблені третіми особами та/або захищені авторськими правами третіх осіб.
 15. Способи використання Користувачем Програмного забезпечення, що визначені п. 3. цього Договору є вичерпними і можуть змінюватись виключно з дозволу ДУ ЦІТ МВС УКРАЇНИ.
 16. Програмне забезпечення передається Користувачу у стані «як є» та може містити у своєму складі помилки.
 17. Використання Програмного забезпечення здійснюється Користувачем на власний страх і ризик. ДУ ЦІТ МВС УКРАЇНИ не несе відповідальності за втрату чи пошкодження даних, втрачений прибуток або будь-які інші втрати Користувача чи третіх осіб, пов'язані з використанням Користувачем Програмного забезпечення.
 18. ДУ ЦІТ МВС УКРАЇНИ може здійснювати оновлення програмного забезпечення.
 19. ДУ ЦІТ МВС УКРАЇНИ має право у будь-який час зробити блокування доступу будь-якого Користувача.
 20. Цей Договір є публічним договором та його умови однакові для всіх фізичних осіб.
 21. Цей Договір є договором приєднання. Прийняття умов цього Договору (акцепт оферти) є повним і беззастережним та означає згоду Користувача з усіма його умовами без винятків та доповнень, а також свідчить про те, що Користувач розумієте значення своїх дій, всі умови Договору зрозумілі, і Користувач не перебуваєте під впливом помилки, обману, насильства, погрози тощо.
 22. Цей Договір вважається укладеним між Користувачем та ДУ ЦІТ МВС УКРАЇНИ з моменту скачування (копіювання) Користувачем Програмного забезпечення на комп’ютер чи інший пристрій придатний для його зчитування. З цього моменту вважається, що Користувач і ДУ ЦІТ МВС УКРАЇНИ у повному обсязі і беззастережно погодили усі істотні умови Договору. Договір діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за ним.
 23. У разі не згоди з умовами цього Договору, вважається, що він не був укладений, та Користувач не має права використовувати Програмне забезпечення, та має деінсталювати та знищити усі завантажені (скопійовані, встановлені) його примірники.
 24. У разі порушення умов цього Договору, сторона, що допустила таке порушення, несе відповідальність, передбачену чинним в Україні законодавством.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ»

(03151, м. Київ, вул. Молодогвардійська, 28; код ЄДРПОУ 24521399)